NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC: DECODE YOUR LIFE basic – Khóa học cơ bản về giải mã cuộc đời

Bản báo cáo DECODE YOUR LIFE bao gồm 2 phần: 01 bản báo cáo có 15 chỉ số thể hiện năng lượng các con số và 02 giờ tư vấn, giải mã trực tiếp từ chuyên gia của ASANA sẽ giúp bạn:

PHẦN 01: NHẬN DIỆN VỀ CÔNG CỤ GIẢI MÃ CUỘC ĐỜI – DECODE YOUR LIFE

  • Cơ sở khoa học về năng lượng học của các con số
  • Mối quan hệ nhân quả đang vận hành trong vũ trụ hiện tại
  • Mối liên hệ giữa các con số tự nhiên và con người

PHẦN 02: NHẬN DIỆN VỀ CÔNG CỤ GIẢI MÃ CUỘC ĐỜI – DECODE YOUR LIFE

  • Cơ sở khoa học về năng lượng học của các con số
  • Mối quan hệ nhân quả đang vận hành trong vũ trụ hiện tại
  • Mối liên hệ giữa các con số tự nhiên và con người

PHẦN 03: NHẬN DIỆN VỀ CÔNG CỤ GIẢI MÃ CUỘC ĐỜI – DECODE YOUR LIFE

  • Cơ sở khoa học về năng lượng học của các con số
  • Mối quan hệ nhân quả đang vận hành trong vũ trụ hiện tại
  • Mối liên hệ giữa các con số tự nhiên và con người

Lợi ích khóa học mang lại

Hình ảnh khóa học

Design & Decor life

Khám phá lợi ích mang lại cho bạn, bản đồ lộ trình, xác định tọa độ của bạn trên mỗi hành trình đánh phá các khả năng tiềm ẩn bên trong thông qua các con số khoa học.

Câu chuyện

Khách hàng chia sẻ về Avanga

Câu chuyện

Video cảm nhận về bản báo cáo

ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP

Giảm ngay 500.000 đồng cho khách hàng đăng ký giải mã trong tháng 10/2020.

Gọi (+94) 941 44 19 19