Có phải bạn đang gặp các vấn đề ???

“ Không thể yêu hay ghét cái gì đó trước khi bạn thấu hiểu nó.”
Leonardo da Vinci

LUẬN CỨ KHOA HỌC

Bản báo cáo “Decode your life – Giải mã cuộc đời” ra đời dựa trên 02 luận cứ khoa học:

  • Thừa hưởng những nghiên cứu khoa học của nhà Triết học, Toán học, Thiên văn học Pythagoras về sự liên kết giữa họ tên, ngày sinh của con người với các con số tự nhiên.
  • Sự nghiên cứu chuyên sâu về năng lượng và sự liên kết giữa các con số của Tiến sĩ David A.Phillips trong cuốn sách The complete book of numerology.

NỘI DUNG BẢN BÁO CÁO

Nội dung của bản báo cáo: Giải mã cuộc đời – decode your life mang lại

Bản báo cáo DECODE YOUR LIFE bao gồm 2 phần: 01 bản báo cáo có 15 chỉ số thể hiện năng lượng các con số và 02 giờ tư vấn, giải mã trực tiếp từ chuyên gia của ASANA sẽ giúp bạn:


Thiết kế cho mọi lứa tuổi

 

Là công cụ được ứng dụng cho mọi lứa tuổi từ đó giúp bạn thiết kế được hành trình ít nhất trong 05 năm để có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.


Sử dụng rộng rãi

 

Là công cụ được ứng dụng cho mọi lứa tuổi từ đó giúp bạn thiết kế được hành trình ít nhất trong 05 năm để có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.


Đơn giản và chính xác

 

Là công cụ được ứng dụng cho mọi lứa tuổi từ đó giúp bạn thiết kế được hành trình ít nhất trong 05 năm để có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.


Lưu giữ trọn đời

 

Là công cụ được ứng dụng cho mọi lứa tuổi từ đó giúp bạn thiết kế được hành trình ít nhất trong 05 năm để có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.


Các con số khoa học

 

Là công cụ được ứng dụng cho mọi lứa tuổi từ đó giúp bạn thiết kế được hành trình ít nhất trong 05 năm để có một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.

Hình ảnh bên trong bản báo cáo

Hình ảnh nội dung bên trong của bản báo cáo: Giải mã cuộc đời – decode your life mang lại

Decode your life
 
Khám phá lợi ích mang lại cho bạn, bản đồ lộ trình, xác định tọa độ của bạn trên mỗi hành trình đánh phá các khả năng tiềm ẩn bên trong thông qua các con số khoa học.
CÂU CHUYỆN

Khách hàng nói gì về Asana

4.8 stars from 163 reviews

CÂU CHUYỆN

Video cảm nhận về bản báo cáo

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO

Giảm ngay 500.000 đồng cho khách hàng đăng ký giải mã trong tháng 10/2020.

[contact-form-7 404 "Not Found"]